KEO DÁN BAO BÌ

KEO DÁN BAO BÌ

  • Thùng giấy
  • Khay giấy
  • Hộp xà bông
  • Hộp có màng OPP
  • UV
  • Hộp khăn giấy