KEO DÁN TÚI GIẤY

KEO DÁN TÚI GIẤY

  • Giấy có màng OPP
  • UV